arabic wedding harpist Devon Carpenter, the middle east Harpist, with a Blevins Harp the Laurel Leaf Harp venus classic harp, at a middle eastern wedding harp duet, arabic wedding

Arabic Harp Music

Aatini El-Nay
Akhir Ayyam El-Seifiyi
Ala Jisr Allawziyi
Al-Bousta
Al-Oudha al-Mensiya
Allah Maak Ya Hawana
Ana Indi Hadeen
Ana Khawfi Min Atm Elleil
Asamina
Baadak Ala Bali
Baadna
Baadou El-Habayib
Baaitlak ya Habeeb el-Rouh
Biktib Ismak
Bouqtouflak Bess Halmarra
Burka Lamma Yerjaaou
Douqqu El-Mahabeej
El Bint el Shalabiya
El Hiwa Di
Enta Omri Fi Qahwai Allmafraq
Ghali Elthahab
Habbaytak Bil Sayf
Habibi Bendou Elqamar
Haila Ya Wasii
Hanna El-Sakraan
Hawwil Ya Ghannam
Hubbeitak Bil Seif
Hubbeitak Tenseet Elnoam
Hubbeitak Wilshoaq Inqal
Irjaai Ya Alf Layla
Jabaliyya
Kan Inna Tahoon
Kanou Ya Habibi
Katabna Wma Katabna
Khabtit Qadamkun
Kounna Nitlaqa
La Anta Habibi
La Tiji Elyoam
Lamma Aalbaab
Layali el-Shamaal
Laylit Hobb
Layliyi Btirjaa Ya Laeil
Min Izz el-Nawm
Moush Farqa Maay
Nassam Aleina al-Hawa
Nataroona Kteer
Nihna Wilqamar Jiran
Oudak Rannan
Prelude to Isfahan
Qaddeish Kan Fi Naas
Rajeen Ya Hawa
Rijiit Elshatwiyyi
Rijiit Layali Zaman
Saalouni El-Naas
Saaltak Habibi
Sallimli Alaih
Samaii Bayat
Samaii Bayat Qadim
Sawa Rbiena
Shatti Ya Dini
Shawari al-Quods al-Aatiqa
Shayif el-Bahr
Tair Alwarwar
Tareeq el-Nahl
Til'et Ya Mah'la Nurha Sayeed Darweesh
Tili El-Qamar
Tiliili El-Biki
Ummi ya Malaki
Valse Music
Waqqif ya Lasmar
Waraqo Al-Asfar Shahr Aylool
Waynoun
Ya Dara Doori Feena
Ya Hmoom el-Houb
Ya Karm El Aalali
Ya Lour Houbbak
Ya Maha Layali El-Hawa
Ya Mayila Aalghousoon
Ya Mirsal El-Maraseel
Ya Qalbi la Titieb Qalbak
Ya Rait Minhum
Ya Rayih
Ya Zairi fi al-Dhouha
Zahrat al-Madaen
Zuruni

arabic Wedding Harpist

Performing Arabic harp music at the Gulf Brands Expo in Damman, Saudi Arabia.

Testimonials for Devon Carpenter, harpist